• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна е-Управа Стамбени послови
Откуп станова на којима Општина има право располагањa Штампа
30. март 2011.

Одељење за имовинско-правне послове

Потребна документација:
- Захтев у слободној форми, са тачним подацима о стану (адреса, број стана, спрат) и податке о подносиоцу захтева
- Доказ о право закупа на стану (уговор о закупу стана, одлука о давању стана у закуп)

Место предаје докуменатације:
Услужни центар, приземље

Место решавање предмета:
Услужни центар

Телефон за информације: 8241-672

Радно време: 07.30-15.30