Ексхумација

Датум: . Објављено у Комунални послови.

Одељење за комуналне, урбанистичке, грађевинске и послове заштите животне средине

Потребна документација:
- Образац захтева
- Потврда ЈКП "Младеновац" или месне заједнице да је подносилац  захтева носилац права коришћења гробног места, као и да је покојник сахрањен на градском, односно месном гробљу
- Потврда ЈКП "Младеновац" или месне заједнице да покојник има осигурано место на градском, односно месном гробљу
- Извод из матичне књиге умрлих
- Извод из матичне књиге рођених
- Доказ о уплати административне таксе
 
Општинска административна такса
износ: 300 динара
рачун: 840-742251843-73
модел: 97
позив на број: 82-070
сврха уплате: Општинска административна такса
прималац: Општина Младеновац

Место набавке обрасца:
Услужни центар, приземље или преузмите овде PDF

Место предаје документације:
Услужни центар, Писарница

Место решавања предмета:
Услужни центар, спрат, Одељење за комуналне, грађевинске и послове заштите животне средине

Телефони за информације: 8241-693 и 8241-679

Рад са странкама: 07.30-15.30