• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна е-Управа Бирачки списак
Увид у бирачки списак Штампа
30. март 2011.

Одељење за општу управу

Потребна документација:
Лична карта или други важећи документ са ЈМБГ

Место увида:
Зграда Oпштине Младеновац, Јанка Катића 6, канцеларија 10

Телефон за информације: 8241-652

Радно време са странкама: 07.30-15.30

НАПОМЕНА:
Увид у бирачки списак је могућ и преко Интернета на адреси:

http://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal