Градска општина Младеновац
Материјално обезбеђење лица чији се хранилац налази на одслужењу војног рока Штампа
30. март 2011.

Одељење за друштвене делатности и привреду
Група за друштвене делатности и послове борачко-инвалидске заштите

Потребна документација:
- Захтев у слободној форми (саставља се у канцеларији 10)
- Извод из матичне књиге венчаних
- Потврда Војног одсека
- Извод из матичне књиге рођених за децу и подносиоца захтева
- Фотокопије личних карата за оба брачна друга
- Изјава два сведока о брачном стању и о томе да муж издржава децу
- Уверење о незапослености супруге

Место предаје документације:
Зграда Општине Младеновац, канцеларија 10

Место решавања предмета:
Зграда Општине Младеновац, канцеларија 10

Телефон за информације: 8241-652

Рад са странкама: 07.30-15.30

 
Copyright: Градска општина Младеновац ©2005-2019.
Ажурирано: 27. 01. 2015.