• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна е-Управа Борачко-инвалидска заштита
Право на породичну инвалиднину породице палог борца Штампа
30. март 2011.

Одељење за друштвене делатности и привреду
Група за друштвене делатности и послове борачко-инвалидске заштите

Потребна документација:
- Захтев у слободној форми (саставља се у канцеларији 10)
- Доказ о настанку смрти палог борца
- Доказ о породичном својству са палим борцем
- Извод из матичне књиге рођених за подносиоца захтева
- Фотокопија важеће личне карте
- Уверење о држављанству

Место предаје документације:
Зграда Општине Младеновац, канцеларија 10

Место решавања предмета:
Зграда Општине Младеновац, канцеларија 10

Телефон за информације: 8241-652

Рад са странкама: 07.30-15.30