Градска општина Младеновац
Сагласност за промену боравишта избеглог/прогнаног лица Штампа
20. април 2011.

Одељење за општу управу

Потребна документација:
- Захтев странке
- Доказ да поседује непокретност у општини у коју се пресељава или изјава власника непокретности у коју се лице пресељава да га прима на смештај, оверена у општини
- Доказ да је непокретност у коју се лице пресељава у својини лица које га прима на смештај
- Сагласност издаје повереник за избеглице на основу сагласности повереника из општине у коју се лице пресељава

Место предаје документације:
Зграда Општине Младеновац, Јанка Катића 6, канцеларија 11

Место решавања предмета:
Повереништво за избеглице ГО Младеновац, Јанка Катића 6, канцеларија 11

Рад са странкама: 07.30-15.30

Телефон за информације: 8241-653

 
Copyright: Градска општина Младеновац ©2005-2020.
Ажурирано: 02. 02. 2015.