Градска општина Младеновац
Остваривање права на дечије аутоседиште категорије 0/0+/1/2 Штампа
22. март 2017.
 

 

 

Остваривање права на дечије аутоседиште категорије 0/0+/1/2  (за децу тежине 0 - 25 кг) - подношење захтева


Дана 14. марта 2017. године ступила је на снагу Одлука о подршци новорођеној деци са територије градске општине Младеновац доделом дечијих аутоседишта категорије 0/0+/1/2 (за децу тежине 0 -25 кг), која  је објављена у "Службеном листу града Београда", број 12/17 од 13. марта 2017. године (у даљем тексту: Одлука).


Средства за набавку дечијих аутоседишта категорије 0/0+/1/2, у укупном износу од 1.800.000,00 динара, обезбеђена су од Секретаријата за саобраћај - Градске управе града Београда на основу Уговора бр. II-00-06-3/621/2015 од 16.12.2016, године, чији је предмет финансирање Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју градске општине Младеновац бр. IV-00-06-11/12-1/2016 од 8.11.2016. године, Комисије ГОМ за безбедност саобраћаја на путевима.


Набавка предметних аутоседишта је спроведена у складу са одредбама Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) - обезбеђено укупно 471 аутоседиште категорије 0/0+/1/2.


Право на дечије аутоседиште категорије 0/0+/1/2 (за децу тежине 0 - 25 кг) може се остварити од датума почетка примене ове Одлуке до коначне расподеле укупног броја набављених аутоседишта категорије 0/0+/1/2.


Захтев се подноси у року од шест месеци од дана рођења детета.

Право на дечије аутоседиште категорије 0/0+/1/2 (за децу тежине 0 - 25 кг) може остварити свака мајка са пребивалиштем пријављеним на територији градске општине Младеновац најмање годину дана пре дана рођења детета, као и са боравком у статусу интерно расељеног лица са Косова и Метохије најмање годину дана пре дана рођења детета.

Право на дечије аутоседиште категорије 0/0+/1/2 остварује се на основу захтева који се подноси Одељењу за друштвене делатности Управе ГОМ, и то у року од шест месеци од рођења детета. Уз захтев се прилаже и:

1. извод из матичне књиге рођених за дете – децу и

2. фотокопија личне карте подносиоца захтева.


Уколико захтев подноси отац детета, уз захтев се прилаже, поред наведених докумената и извод из матичне књиге венчаних, односно оверена изјава два сведока да родитељи детета живе у ванбрачној заједници, као и фотокопија личне карте мајке.

Захтев за остваривање права на једнократно новчано давање подноси се у згради Управе градске општине Младеновац, у улици Краља Петра Првог бр. 175, сваког радног дана од 7,30 до 15,30 сати.

Напомена: Родитељ који је остварио право на дечије аутоседиште категорије 0+ у складу са одредбама Одлуке о подршци новорођеној деци са територије градске општине Младеновац доделом дечијих аутоседишта категорије 0+ ("Сл. лист града Београда", бр. 1/16 и 24/16), не може остварити право на дечије аутоседиште категорије 0/0+/1/2 у складу са одредбама Одлуке о подршци новорођеној деци са територије градске општине Младеновац доделом дечијих аутоседишта категорије 0/0+/1/2 ("Сл. лист града Београда", бр. 12/17), за исто дете.


ПРЕУЗМИТЕ: Одлуку о подршци новорођеној деци са територије градске општине Младеновац доделом дечијих аутоседишта категорије 0/0+/1/2 (за децу тежине 0 - 25 кг)

 

ПРЕУЗМИТЕ: Образац захтева

 

ИЗ СЛУЖБЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

У Младеновцу, Дана 22.3.2017. године

 
Copyright: Градска општина Младеновац ©2005-2020.
Ажурирано: 10. 04. 2017.