• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна е-Управа Радне књижице и уверења
Издавање дупликата радне књижице Штампа
20. април 2011.

Одељење за општу управу

Потребна документација:
- Захтев
- Нова радна књижица (не попуњавати податке!!!)
- Лична карта - на увид
- Доказ о стручној спреми
- Потврда од "Службеног гласника РС" да је оригинал оглашен неважећим

Напомене:
- Обавезно је лично присуство
- У радну књижицу се уписују искључиво подаци о стручној спреми на основу исправа издатих од образовних институција које имају дозволу за рад Министарства просвете или на основу нострификованих страних диплома
- Подаци из исправа издатих на основу завршених курсева се не уписују у радну књижицу
- Незапослена лица захтев подносе према месту пребивалишта, а запослени према месту запослења

Место предаје документације:
Услужни центар, приземље

Рад са странкама: 07.30-15.30

Телефон за информације: 8241-692