• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна е-Управа Радне књижице и уверења
Издавање радне књижице Штампа
20. април 2011.

Одељење за општу управу

Потребна документација:
- Захтев за издавање (набавља се у књижарама)
- Бланко радна књижица (не попуњавати податке!!!)
- Лична карта на увид
- Доказ о стручној спреми (сведочанство, диплома, уверење - обавезно оригинал на увид)

Напоменa: Обавезно је лично присуство

Место предаје документације:
Услужни центар, приземље

Рад са странкама: 07.30-15.30

Телефон за информације: 8241-692