• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна е-Управа Радне књижице и уверења
Промена личних података у радној књижици Штампа
20. април 2011.

Одељење за општу управу

Потребна документација:
- Захтев
- Радна књижица
- Доказ о промени података (лична карта, извод из МКР или МКВ, решење и др)

Напоменa:
Обавезно је лично присуство

Место предаје документације:
Услужни центар, приземље

Рад са странкама: 07.30-15.30

Телефон за информације: 8241-692