• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна е-Управа Радне књижице и уверења
Уверење о просечном месечном приходу по члану домаћинства Штампа
20. април 2011.

Одељење за општу управу

Уверење о просечном месечном приходу по члану домаћинства издаје се за oстваривање:
- права на смештај у ученички/студентски дом
- права на ученички/студентски кредит/стипендију

Потребна документација:
- Захтев за издавање уверења
- Оверена изјава два сведока о броју чланова заједничког домаћинства
- Доказ о приходу домаћинства за период јануар-јун текуће године, прибављен од надлежних органа, и то:
* о примањима из радног односа, односно о нето заради сваког члана домаћинства, као и примања по основу пензијског, социјалног и инвалидског осигурања
* о приходима од пољопривреде, занатске или самосталне делатности која се у наведеном периоду опорезује у складу са законом
* о приходу оствареном од имовине, капитала, ауторских права, права индустријске својине и сл. који се опорезује у складу са законом
* за незапосленог члана домаћинства доставља се извод из евиденције незапослених лица од Националне службе за запошљавање
* за члана домаћинства на редовним студијама, служењу војног рока и сл. достављају се одговарајући докази надлежног органа

Место предаје документације:
Услужни центар, приземље

Рад са странкама: 07.30-15.30

Телефон за информације: 8241-692