• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац

 

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

 

Изјава - сагласност за прибављање података из службених евиденција

Захтев за прибављање података из службених евиденција

Листа овлашћених службених лица у Управи градске општине Младеновац

Лица овлашћена да прибављају податке из службених евиденција

Одељење за инспекцијске послове и послове извршења Штампа
27. јануар 2017.

Одсек за комуналну инспекцију врши послове који се односе на :

Комуналну инспекцију и управно правне послове за потребе комуналне инспекције. Комунална инспекција води поступак инспекцијског надзора над извршавањем закона и прописа који се односе на: обављање комуналних делатности; одржавање стамбених зграда; одржавање и чишћење јавних површина; опште уређење града; услове и начин постављања привремених објеката; држање домаћих животиња; кућни ред у стамбеним зградама; радно време; одржавање јавних зелених површина; градску канализацију и градски водовод; контролу јавних паркиралишта; контролу и одржавање улица, локалних и некатегорисаних путева; и друге послове утврђене законом или прописима донетим на основу закона.

Одсек за грађевинску инспекцију врши послове који се односе на:
- Грађевинску инспекцију;
- Управно-правне послове за потребе Одељења;
- Извршење извршних решења и послове спровођења извршења из надлежности одељења Управе Градске општине;
- Друге послове у складу са законом и другим прописима.

Грађевинска инспекција води поступак инспекцијског надзора над спровођењем одредби Закона о планирању и изградњи; доношење решења о уклањању објеката који су изграђени без одобрења за изградњу и налога за обуставу радова ако се објекат не гради према одобрењу за изградњу; доношење решења о затварању градилишта; вршење надзора над коришћењем објеката и друге послове утврђене законом или прописима донетим на основу закона.

Одсек за извршења на основу потребне документације спроводи поступак извршења решења из надлежности одељења Управе Градске општине Младеновац.


 

КОНТАКТ:

Начелник: Саша Миленковић

Услужни центар, спрат
тел. 8232-011,
e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели