• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац

 

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

 

Изјава - сагласност за прибављање података из службених евиденција

Захтев за прибављање података из службених евиденција

Листа овлашћених службених лица у Управи градске општине Младеновац

Лица овлашћена да прибављају податке из службених евиденција

Почетна Локална самоуправа Управа Градске општине
Одељење за општу управу Штампа
31. март 2011.

ПОСЛОВИ ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ

- oбављање послова из области прикупљања и анализе података неопходних за управљање људским ресурсима; израду предлога Плана људских ресурса и креирање повољних услова за ефикаснији рад запослених; стручне послове у вези радних односа; управљање кадровима и вођење персоналне евиденције; праћење кадровске структуре запослених ради њеног унапређења и утврђивања оптималних могућности коришћења расположивих знања и способности кадрова у складу са планираним потребама;

            - обављање стручних послова у вези са статусом избеглих, прогнаних и интерно расељених лица поверених од стране Комесаријата за избеглице РС;

            -  обављање стручних послова у вези сахрањивања социјално угрожених лица на терет средстава из буџета градске општине;

            - ажурирање бирачких спискова грађана;

            - обављање послова у вези ученичких и студентских кредита и стипендија;

            - обављање послова писарнице, распоређивање предмета по одељењима и службама, послова архиве и експедиције,

            - старање о изради и употреби печата;

            - послове пружања правне помоћи грађанима;

            - пружање стручне и административно-техничке помоћи раду Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику; превоз, смештај и исхрана деце и ученика са сметњама у развоју без обзира на удаљеност места становања од школе;          

            - обезбеђивање техничких услова за организацију зборова грађана, референдума и поктерања грађанских иницијатива; обезбеђивање техничких услова за спровођење избора;

            - обављање послова у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду; сарадња и координација рада са Службом медицине рада по свим питањима у области безбедности и здравља на раду;

            - координирање и организовање рада  Општинског услужног центра;

            - управне послове који нису у делокругу рада другог одељења/службе Управе градске општине, ако по природи ствари не може да се утврди надлежност за вршење тих послова, као и друге послове у области опште управе које Град повери градској општини,

            - издавање потврда о којима орган води службену евиденцију;

            - праћење прописа из своје надлежности и иницирање промене прописа;

             - друге послове у складу са законом и Статутом градске општине.


КОНТАКТ:

 Начелник: Душанка Обрадовић

Зграда Општине, приземље, канцеларија 12
тел. 8241-656, e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели