• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац

 

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

 

Изјава - сагласност за прибављање података из службених евиденција

Захтев за прибављање података из службених евиденција

Листа овлашћених службених лица у Управи градске општине Младеновац

Лица овлашћена да прибављају податке из службених евиденција

Почетна Локална самоуправа Управа Градске општине
Служба за буџет и финансијске послове Штампа
31. март 2011.

 

Служба за буџет и финансијске послове врши послове који се односе на:
- послове буџета, планирање, припрему нацрта буџета и праћења извршења буџета; обавештавање корисника буџетских средстава о одобреним апропријацијама; расподеле средстава индиректним корисницима буџетских средстава у оквиру одобрених апропријација; одобравање преузетих обавеза и прослеђивање трезору ради извршења;
- припремање предлога одлуке о употреби сталне и текуће буџетске резерве; припремање измена и допуна одлуке о буџету у току буџетске године; састављање консолидованог завршног рачуна буџета и подношење извршном органу локалне власти; праћење прилива средстава на консолидованом рачуну, планирање и управљање буџетском ликвидношћу, контролисање расхода, вођење главне књиге трезора у складу са контним планом и на нивоима буџетске класификације и према буџетским корисницима;
- послове ликвидатуре и благајне;
- вођење пословних књига директних корисника и индиректног корисника буџета - месних заједница и усклађивање са главном књигом трезора, састављање периодичних и годишњих финансијских извештаја, контрола програма пословања и праћење наменског трошења буџетских средстава у јавним предузећима;
- редовно месечно праћење и извештавање о зарадама запослених у Управи Градске општине и јавним предузећима чији је оснивач Скупштина Градске општине;
- обрачун плата запослених, вођење евиденције имовине и средстава;
- припремање предлога финансијског плана;
- припремање нацрта одлука и других аката и стручно опслуживање Скупштине Градске општине и њених радних тела, председника Градске општине и Већа Градске општине из делокруга рада Службе;
- друге послове утврђене законом и другим прописима.

 


 

КОНТАКТ:

 

Начелник: Анђелка Миловановић
Зграда Општине, приземље, канцеларија 6
тел. 8241-648, e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели