• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Актуелности
Обавештење - Исправност воде на јавним чесмама Штампа
10. децембар 2015.
 

На основу спровођења  Програма контроле квалитета изворске воде за пиће са јавних чесама на територији градске општине Младеновац, коју је 26.11.2015. извршио Градски завод за јавно здравље из Београда, односно Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, обавештавамо јавност о резултатима лабораторијског испитивања.

Према овој анализи вода за пиће је тренутно исправна на јавној чесми

- Станојевац у Влашком Пољу


Због повећане електропроводљивости и повећане количине нитрата, што показују резултати физичко  хемијских испитивања, као и због идентификованих бактерија (Citrobacter sp., Enterobacter sp.) на које указују резултати микробиолошких испитивања, вода за пиће је неисправна на следећим јавним чесмама:

-    Рајковац (код игралишта и школе);
-    Стрелар у Ковачевцу;
-    Војводинац у Влашкој;
-    Матина чесма у насељу Баташево;
-    Тасина чесма у насељу Петар Драпшин;
-    Јавна чесма Црквенац у Младеновцу.

Скреће се пажња суграђанима да не користе воду за пиће са напред наведених чесама у циљу заштите сопственог здравља.