Градска општина Младеновац
Информисање припадника ромске националности о доступним услугама Центра за социјални рад Штампа
27. новембар 2019.

alt

Представнице Мобилног тима за инклузију Рома општине Младеновац у оквиру одржавања трибина у ромскиим насељима информисали су суграђане смештене у мобилним стамбеним објектима у Карађорђевој улици о доступним услугама из социјалне заштите које пружа Градски центар за социјални рад, одељење у Младеновцу.
Са припадницима ромске популације разговарале су Сузана Васић, координаторка Мобилног тима и члан Већа ресорно задужена за социјална питања, националне мањине, унапређење и заштиту људских и мањинских права и испред Градског центра за социјални рад, одељења у Младеновцу Горјана Грчић, руководилац и Александра Павловић.
Представнице Мобилног тима упознале су становнике мобилних стамбених објеката са процедурама за остваривање права на различите врсте помоћи и саветодавним услугама Центра за социјални рад. Посебно је наглашена помоћ око прикупљања и попуњавања образаца за добијање личних исправа.
Том приликом, подељени су и флајери у којима су наведене све информације везане за услуге социјалне заштите као што су новчана социјална помоћ, бесплатни оброци, једнократне помоћи, додатак за помоћ и негу другог лица и др. Такође, на флајеру се налазе и информације о саветодавним услугама из домена породично правне помоћи.
Одржавање трибина у ромским насељима, једна је од активности предвиђених у спровођењу Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња општине Младеновац за период 2019 - 2021.

altalt

 
Copyright: Градска општина Младеновац ©2005-2020.
Ажурирано: 11. 12. 2019.