• Градска општина Младеновац
 • Градска општина Младеновац
 • Градска општина Младеновац
 • Градска општина Младеновац
 • Градска општина Младеновац
 • Градска општина Младеновац
 • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Актуелности
Дневни ред 25. седнице скупштине градске општине Младеновац Штампа
14. мај 2020.

На основу члана 63. став 1. Пословника Скупштине градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", број 48/08), сазива ce

ДВАДЕСЕТПЕТА СЕДНИЦA СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ, за 15.05.2020. године (петак) у простору Центра за културу и туризам - САЛА БИОСКОПА, са почетком у 16,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПОТВРЂИВАЊУ РЕШЕЊА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНС 2. ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ
 2. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ПОТВРЂИВАЊУ РЕШЕЊА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНС 2. ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И НА РЕБАЛАНС 2. ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ
 3. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ПОТВРЂИВАЊУ РЕШЕЊА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНС 2. ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И НА РЕБАЛАНС 1. ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ЈКП "ПИЈАЦЕ МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ
 4. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ПОТВРЂИВАЊУ РЕШЕЊА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНС 1. ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И НА РЕБАЛАНС 1. ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА СПОРТСКО РЕКРЕАЦИОНОГ ЦЕНТРА "ЉУБОМИР ИВАНОВИЋ ГЕЏА", МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ
 5. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ПОТВРЂИВАЊУ РЕШЕЊА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНС 1. И НА РЕБАЛАНС 2. ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ, БР. I-00-06-1-26/5/2019 ОД 25. СЕПТЕМБРА 2019. ГОДИНЕ И БР. I-00-06-1-28/9/2020 ОД 19. ФЕБРУАРА 2020. ГОДИНЕ
 9. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ
 10. ПРЕДЛ0Г РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ У СТАЛНОМ САСТАВУ
 11. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ДАВАЊУ ПОЗИТИВНОГ МИШЉЕЊА НА ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ БР. 2820 ОД 15.5.2020. ГОДИНЕ

У прилогу доставља Вам се материјал за предложене тачке дневног реда, осим за 9. тачку за коју ће вам материјал бити накнадно достављен. Такође, доставља Вам се и записник са двадесетчетврте седнице Скупштине градске општине Младеновац.

Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације градске општине Младеновац за време ванредног стања биће Вам накнадно достављен (информативно).

 Молим да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 8241-634.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

Број I-00-06-1-29/2020, 12.5.2020. године

Председник

Драган Вукадиновић