• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Економија
Младеновац - индустријске зоне и производне хале Штампа
07. децембар 2015.
Кроз водич за инвеститоре намера градске општине Младеновац је да заинтересованим фирмама представи постојеће
слободне привредне објекте које су предмет продаје као и одређене земљишне парцеле погодне за изградњу нових привредних објеката. Такође, прeдстављени су и приватни привредни објекти који су атрактивни за страна улагања, а налазе се ван индустријских зона.
    
Градска општина Младеновац - општи подациГрадска општина Младеновац  налази се у југо-источном делу административног подручја града Београда, у сливу реке Велики луг, на удаљености од око 45 км од Београда. Површина општине је 33.914 ха, са бројем становника од око 55.000. Ободним делом општине пролази државни пут I реда број 1- аутопут Београд-Ниш, а територијом општине пролазе важни саобраћајни правци: међународна железничка пруга Београд-Ниш, државни пут I б реда број 25 и државни путеви II реда број 107, 107а и 200. Општину Младеновац карактерише добра саобраћајна повезаност са Београдом као и са суседним општинама Смедеревом, Смедеревском Паланком, Тополом, Аранђеловцем и Крагујевцем.
    
 
Образовна и стручна структура незапослених  у Младеновцу

На евиденцији Националне службе за запошљавање према подацима од 31.08.2015.године налази се 5.953 незапослених лица.

Структура незапослених лица према степену стручне спреме:

I степен стручне спреме      1418
II степен стручне спреме      120
III степен стручне спреме   1841
IV степен стручне спреме   1812
V степен стручне спреме        83
VI степен стручне спреме     322
VII степен стручне спреме    356
VII -2 степен стручне спреме   1

На евиденцији се налазе лица свих струка и производних профила.
    
Подаци о незапосленим лицима из области текстила и конфекције:

шивач конфекције  29
кројач          12
кројач текстила      112
кројач и конфекционар 93

У оквиру средње техничке школе у Младеновцу постоје четири одељења текстилне струке различитих профила тако да потенцијални инвеститор из текстилне бранше може рачунати на школовану радну снагу.    
    

Производне хале и индустријске зоне у Младеновцу

Према евиденцији стручних служби, у градској општини Младеновац као предмет продаје постоје приватне производне хале у укупној површини од преко 15.000 м2. Сама општина располаже са парцелом и објектима у Месној заједници Баташево као будућа Brownfield инвестиција и са неколико парцела које могу бити предмет Greenfield инвестиције, док је за две велике парцеле садашње “Сточне пијаце” потребно урадити пренамену парцела.

У постојеће приватне хале бивше конфекције “Развитак” и Словеначког предузећа “Сепах” могуће је инсталирати конфекцијске машине за производњу џинса, кожне и друге галантерије. Саме производне хале су различитих површина од 1500 до 3000 м2.

На територији Градске општине Младеновац, Генералним планом Младеновца до 2021.године (“Сл.лист града Београда” бр. 9/05) издвојене су следеће индустријске зоне:

ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ

Саобраћајно привредна зона “Север” (ПРЕУЗМИТЕ ФАЈЛ)
Индустријска зона “Град” (Карађорђева инд.зона) (ПРЕУЗМИТЕ ФАЈЛ)
Индустријско производна зона “Југ 1” (ПРЕУЗМИТЕ ФАЈЛ)
Индустријско производна зона “Југ 2” (ПРЕУЗМИТЕ ФАЈЛ)
Индустријско - комунална зона “Југ-3” (ПРЕУЗМИТЕ ФАЈЛ)
Остали привредни објекти (ПРЕУЗМИТЕ ФАЈЛ)

*********************************************

Градска општина Младеновац се захваљује Јавном предузећу "Дирекција за изградњу и планирање Младеновац", на уступљеном ауторском материјалу.