• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Захтев за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Младеновац" Штампа
07. април 2015.

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о ценама производа и услуга ЈКП "Младеновац", Младеновац.

Сходно Закону о планирању и изградњи извршена је измена и допуна Одлуке о ценама производа и услуга ЈКП "Младеновац", Младеновац, број 336-19-4 од 28.1.2015. године, у делу услова за пројектовање водводних инсталација и услова за пројектовање канализационе мреже.