Градска општина Младеновац
Захтев за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Младеновац" Штампа
07. април 2015.

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о ценама производа и услуга ЈКП "Младеновац", Младеновац.

Сходно Закону о планирању и изградњи извршена је измена и допуна Одлуке о ценама производа и услуга ЈКП "Младеновац", Младеновац, број 336-19-4 од 28.1.2015. године, у делу услова за пројектовање водводних инсталација и услова за пројектовање канализационе мреже.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright: Градска општина Младеновац ©2005-2020.
Ажурирано: 07. 04. 2015.