• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Одлука - Програми спортских клубова који се финансирају из буџета Штампа
09. април 2015.
 

У складу са чланом 36. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација и млађих селекција спортских клубова из буџета градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 3/13 - пречишћен текст), а након спроведеног Јавног конкурса за финансирање млађих селекција спортских клубова из буџета градске општине Младеновац за 2015. годину, објављује се следеће:

На основу члана 35.  Одлуке о финансирању пројеката невладиних организација и млађих селекција спортских клубова из буџета градске опшштине Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 3/13 - пречишћен текст), члана 37. Статута градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда бр. 40/10 - пречишћен текст и 38/13), Одлуке о буџету градске општине Младеновац за 2015. годину ("Сл. лист града Београда", број 101/14), као и предлога Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање програма утрошка средстава спортских клубова за 2015. - у годину, председник градске општине Младеновац доноси следећу

 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ КЛУБОВА
КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
ЗА 2015. ГОДИНУ

I  Након спроведеног Јавног конкурса за финансирање млађих селекција спортских клубова, утврђено је да ће се средства из буџета градске општине Младеновац у 2015. години распоредити следећим спортским клубовима:

 

1. Планинарско скијашком клубу "Космај", са седиштем у Младеновцу, ул. Вука Караџића бр. 35 (пријава бр. 479 од 30.1.2015. године), из буџета градске општине Младеновац издваја се износ од 10.000,00 динара;

2. Спортском клубу "ББ Баскет", са седиштем у Младеновцу, ул. Љубе Давидовића бр. 58 (пријава бр. 480 од 30.1.2015. године), из буџета градске општине Младеновац издваја се износ од 250.000,00 динара;

3. Фудбалском клубу "Влашка", са седиштем у Влашкој, Краља Александра I бб (пријава бр. 546 од 2.2.2015. године), из буџета градске општине Младеновац издваја се износ од 170.000,00 динара;

4. Клубу ритмичко спортске гимнастике "МИС", са седиштем у Младеновцу, ул. Михаила Миловановића бр. 59 (пријава бр. 549 од 2.2.2015. године), из буџета градске општине Младеновац издваја се износ од 10.000,00 динара;

5. Националном спортском савезу слепих и слабовидих, са седиштем у Београду, ул. Устаничка бр. 25 (пријава бр. 557 од 2.2.2015. године), из буџета градске општине Младеновац издваја се износ од 90.000,00 динара;

6. Карате клубу "Гепард", са седиштем у Младеновцу, ул. Михаила Миловановића 57 (пријава бр. 561 од 3.2.2015. године), из буџета градске општине Младеновац издваја се износ од 20.000,00 динара;

7. Фудбалском клубу "Ивица Аврамовић", са седиштем у Рајковцу, Београд - Младеновац, ул. Немањина бр. 54 (пријава бр. 563 од 3.2.2015. године), из буџета градске општине Младеновац издваја се износ од 20.000,00 динара;

8. Фудбалском клубу "Марковац", са седиштем у Марковцу, Београд - Младеновац, Марковац бб (пријава бр. 600 од 3.2.2015. године), из буџета градске општине Младеновац издваја се износ од 20.000,00 динара;

9. Омладинском фудбалском клубу "Студент", са седиштем у Младеновцу, ул. Краља Петра I бр. 243 (пријава бр. 601 од 3.2.2015. године), из буџета градске општине Младеновац издваја се износ од 30.000,00 динара;

10. Шаховском клубу "Младеновац", са седиштем у Младеновцу, ул. Краља Петра I бр. 156 (пријава бр. 604 од 3.2.2015. године), из буџета градске општине Младеновац издваја се износ од 40.000,00  динара;

11. Кошаркашком клубу "Младеновац", са седиштем у Младеновцу, ул. Краља Александра Обреновића бр. 70 (пријава бр. 605 од 3.2.2015. године), из буџета градске општине Младеновац издваја се износ од 100.000,00 динара;

12. Омладинском тениском клубу "Младеновац", са седиштем у Младеновцу, ул. Црквена бр. 34 (пријава бр. 615 од 3.2.2015. године), из буџета градске општине Младеновац издваја се износ од 20.000,00 динара;

13. Спортско риболовачком друштву "Милорад Павловић - Мића", са седиштем у Младеновцу, ул. Краља Петра I бр. 334к (пријава бр. 619 од 3.2.2015. године), из буџета градске општине Младеновац издваја се износ од 30.000,00 динара;

14. Стрељачкој дружини "Филип Кљајић", са седиштем у Младеновцу, ул. Љубе Давидовића бр. 49 (пријава бр. 630 од 4.2.2015. године), из буџета градске општине Младеновац издваја се износ од 40.000,00 динара;

15. Фудбалском клубу "ФИЛКОС", са седиштем у Младеновцу, ул. Ивана Милутиновића бр. 51 (пријава бр. 631 од 4.2.2015.године), из буџета градске општине Младеновац издваја се износ од 10.000,00 динара;

16. Атлетском клубу "Младеновац", са седиштем у Младеновцу, ул. Вука Караџића бр. 35 (пријава бр. 633 од 4.2.2015. године), из буџета градске општине Младеновац издваја се износ од 70.000,00 динара;

17.  Фудбалском клубу "Борац", са седиштем у Америћу, Београд - Младеновац,  Амерић - Центар бб (пријава бр. 648 од 4.2.2015. године), из буџета градске општине Младеновац издваја се износ од 20.000,00 динара;

18. Теквондо клубу "KWON", са седиштем у Младеновцу, ул. Вука Караџића бр. 57 (пријава бр. 649 од 4.2.2015. године), из буџета градске општине Младеновац издваја се износ од 10.000,00 динара;

19. Фудбалском клубу "Иванча", са седиштем у Великој Иванчи, ул. Милорада Петровића - Сељанчице бр. 74 (пријава бр. 650 од 4.2.2015. године), из буџета градске општине Младеновац издваја се износ од 20.000,00 динара;

20. Рвачком клубу "Љубомир Ивановић - Геџа", са седиштем у Младеновцу, ул. Јанка Катића бр. 10 (пријава бр. 651 од 4.2.2015. године), из буџета градске општине Младеновац издваја се износ од 90.000,00 динара;

21. Фудбалском клубу "Село Младеновац", са седиштем у Село Младеновцу, ул. Милутина Миланковића бр. 45 (пријава бр. 652 од 4.2.2015. године), из буџета градске општине Младеновац издваја се износ од 50.000,00 динара;

22. Клубу америчког фудбала "Mladenovac Forestlanders", са седиштем у Младеновцу, ул. Љубе Давидовића бр. 28/а (пријава бр. 653 од 4.2.2015. године), из буџета градске општине Младеновац издваја се износ од 50.000,00 динара;

23. Фудбалском клубу "Слога", са седиштем у Границама, Београд - Младеновац, Омладинска бб (пријава бр. 654 од 4.2.2015. године), из буџета градске општине Младеновац издваја се износ од 70.000,00 динара;

24. Клубу борилачких спортова "Бановић Страхиња", са седиштем у Младеновцу, ул. Вука Караџића бр. 49 (пријава бр. 657 од 4.2.2015. године), из буџета градске општине Младеновац издваја се износ од 70.000,00 динара;

25. Фудбалском клубу "Ковачевац", са седиштем у Ковачевцу, ул. Трг Љубомира Ивановића Геџе бр. 20 (пријава бр. 658 од 4.2.2015. године), из буџета градске општине Младеновац издваја се износ од 170.000,00 динара;

26. Фудбалском клубу "Напредак", са седиштем у Међулужју, Београд - Младеновац, ул. Мије Обрадовића бр. 1 (пријава бр. 659 од 4.2.2015. године), из буџета градске општине Младеновац издваја се износ од 20.000,00 динара;

27. Фудбалском клубу "Раднички ПДМ", са седиштем у Младеновцу, ул. Краља Петра I бр. 34 (пријава бр. 660 од 4.2.2015. године ), из буџета градске општине Младеновац издваја се износ од 20.000,00 динара;

28. Клуб ритмичке гимнастике Младеновац, са седиштем у Младеновцу, ул. Краља Петра I бр. 72/8  (пријава бр. 661 од 4.2.2015. године), из буџета градске општине Младеновац издваја се износ од 40.000,00 динара;

29. Одбојкашком клубу "Младеновац", са седиштем у Младеновцу, ул. Вука Караџића бр. 35 (пријава бр. 662 од 4.2.2015. године), из буџета градске општине Младеновац издваја се износ од  350.000,00 динара;

30. Омладинском фудбалском клубу "Младеновац", са седиштем у Младеновцу, ул. Краља Петра I бр. 336 (пријава бр. 663 од 4.2.2015. године), из буџета градске општине Младеновац издваја се износ од 215.000,00 динара;

31. Карате клубу "Младеновац", са седиштем у Младеновцу, Вука Караџића бр. 82 (пријава бр. 664 од 4.2.2015. године) из буџета градске општине Младеновац издваја се износ од 380.000,00 динара;

32. Фудбалском клубу "Бродарац 1947", са седиштем у Јагњилу, Београд - Младеновац, ул. Јасичка бб (пријава бр. 665 од 4.2.2015. године) из буџета градске општине Младеновац издваја се износ од 60.000,00 динара;

33. Фудбалском клубу "Шумадија 1962", са седиштем у Јагњилу, Београд - Младеновац, Јагњило бб (пријава бр. 667 од 4.2.2015. године) из буџета градске општине Младеновац издваја се износ од 60.000,00 динара;

34. Женском фудбалском клубу "Младеновац", са седиштем у Младеновцу, ул. Кнеза Лазара бр. 11/3 (пријава бр. 668 од 4.2.2015. године) из буџета градске општине Младеновац издваја се износ од 5.000,00 динара;

35. Фудбалском клубу "Шепшин", са седиштем у Шепшину, Београд - Младеновац, ул. Брђанска бр. 22 (пријава бр. 669 од 4.2.2015. године) из буџета градске општине Младеновац издваја се износ од 20.000,00 динара,

36. Фудбалском клубу "Велика Крсна", са седиштем у Великој Крсни, Београд - Младеновац, ул. Долина Шешира бр. 49 (пријава бр. 670 од 4.2.2015. године) из буџета градске општине Младеновац издваја се износ од 70.000,00 динара,

37. Спортском удружењу спортова са лоптом "Бубамара", са седиштем у Младеновцу, ул. Доктора Руса бр. 28 (пријава бр. 671 од 4.2.2015. године) из буџета градске општине Младеновац издваја се износ од 40.000,00 динара;

38. Планинарском клубу "Гребен", са седиштем у Младеновцу, ул. Деда Васина бр. 9а (пријава бр. 672 од 4.2.2015. године) из буџета градске општине Младеновац издваја се износ од 40.000,00 динара;

39. Боди билдинг клубу "Big Men", са седиштем у Младеновцу, ул. Змај Јовина бр. 9 (пријава бр. 673 од 4.2.2015. године) из буџета градске општине Младеновац издваја се износ од 10.000,00 динара;

40. Карате клубу "Селтерс", са седиштем у Младеновцу, ул. Краља Петра I бр. 201 (пријава бр. 674 од 4.2.2015. године) из буџета градске општине Младеновац издваја се износ од 20.000,00 динара;

41. Стонотениском клубу "Младеновац", са седиштем у Младеновцу, ул. Вука Караџића бр. 35 (пријава бр. 675 од 4.2.2015. године) из буџета градске општине Младеновац издваја се износ од 20.000,00 динара.

 

II Учесници  Јавног конкурса имају право да поднесу приговор Већу градске општине Младеновац у року од 8 дана од дана достављања Одлуке.


III По коначности Oдлуке, председник градске општине закључује Уговор о финансирању пројекта из буџета градске општине Младеновац са спортским клубом.
IV Одлуку објавити на званичној интернет презентацији градске општине, а најкасније у року од 14 дана од дана закључења уговора.

V Одлуку доставити: учесницима Конкурса, члановима Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање програма утрошка средстава спортских клубова за 2015. годину, Служби за буџет и финансијске послове Управе градске општине Младеновац и архиви.

Број II-00-06-3/265/2015, 11.3.2015. године


Председник
градске општине Младеновац
Дејан Чокић