• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Ранг листа - студентске стипендије за школску 2016/2017 годину Штампа
28. новембар 2016.
 

 

На основу члана 8. Одлуке о установљењу општинске стипендије за студенте ("Сл. лист града Београда", бр. 38/13), а у складу са Решењем о расписивању Конкурса за доделу општинских стипендија студентима академских студија за школску 2016/2017 годину број II-00-06-3/397/2016 од 28.10.2016. године, Комисија за спровођење конкурса за доделу општинских стипендија за школску 2016/2017 годину, на седници одржаној 28.11.2016. године, утврђује

 

Р А Н Г   Л И С Т У

 

I Право на стипендију за школску 2016/2017 годину имају следећи студенти:

 

1. Мирјана Црногорац, Технолошко-металуршки факултет у Београду...........14,93       

2. Нина Милановић, Машински факултет у Београду.........................................14,93   

3. Андријана Илић, Медицински факултет у Београду.......................................14,63   

4. Драгана Лацмановић, Факултет ветеринарске медицине у Београду.............14,52   

5. Невена Милановић, Факултет организационих наука у Београду.................14,17   

6. Даница Стојановић, Филолошки факултет у Београду....................................14,12   

7. Александар Пушкаш, Филозофски факулзет у Београду...............................14,02   

8. Ђорђе Ђуричић, Машински факултет у Београду...........................................13,95   

9. Мијат Костић, Факултет политичких наука у Београду.................................13,90     

10. Невена Црногорац, Факултет примењених уметности у Београду..............13,88   

11. Марија Гајевић, Машински факултет у Београду..........................................13,86

12. Никола Ранисављевић, Фармацеутски факултет у Београду.........................13,82   

13. Маја Гајић, Биолошки факултет у Београду....................................................13,73

14. Тамара Благојевић, Правни факултет у Београду............................................13,73   

15. Димитрије Матић, Филозофски факулзет у Београду....................................13,73     

16. Марија Луковић, Руд. геолошки факултет у Београд.....................................13,64   

17. Марко Костадиновић, Факултет организационих наука Београду................13,64   

18. Љубица Папић, Факултет спорта и физ. васпитања у Београду....................13,63

19. Јасна Кнежевић, Факултет политичких наука у Београду...............................13,60

20. Марија Игњатовић, Правни факултет у Београду............................................13,50            

21. Јелена Црногорац, Факултет примењених уметности у Београду..................13,50

22. Стефан Матијевић, Математички факултет  у Београду..................................13,50

23. Јелена Јеремић, Правни факултет у Београду..................................................13,31

24. Дарко Станојковић, Машински факултет у Београду.....................................13,23

25. Лазар Радосављевић, Електротехнички факултет у Београду.........................13,21

26. Милица Чокић, Филолошки факултет у Београду...........................................13,19            

27. Исидора Бован, Факултет музичке уметности у Београду..............................13,12

28. Марија Радивојевић, Филолошки факултет у Београду................................. 13,06

29. Сара Идризовић, Пољопривредни факултет у Београду..................................13,00

30. Никола Стевановић, Факултет безбедности у Београду...................................12,72

31. Ивона Станков, Учитељски факултет у Београду.............................................12,67

32. Огњен Ђорђевић, Машински факултет Београд................................................12,58

33. Невена Јеремић, Архитектонски факултет у Београду.....................................12,52           

34. Светлана Шаркоћевић, Факултет музичке уметности у Београду...................12,50

 


II На утврђену ранг листу учесници конкурса могу поднети приговор председнику градске општине Младеновац у року од 8 (осам) дана од дана објављивања исте.


III Ранг листу објавити на сајту градске општине Младеновац и огласним таблама Управе градске општине Младеновац.


КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ
ОПШТИНСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017 ГОДИНУ


Број: III-08-67-2-43/2016, 28.11.2016.године

Председник
Дејан Степановић