• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о јавном позиву - куповина 20 сеоских кућа и додела пакета помоћи Штампа
02. децембар 2016.
 

 


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ
ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ
СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ПРИ КУПОВИНИ 20 СЕОСКИХ КУЋА
СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛЕ ПАКЕТА ПОМОЋИ

 

Општина Младеновац обавештава избеглице и бивше избеглице које су, услед догађаја из периода од 1991.године до 1995.године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то: избеглице које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и угрожене избеглице у приватном смештају и бивше носиоце станарског права, а које су без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима угрожености, да ће јавни позив за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини 20 сеоских кућа са окућницом и дoделу пакета помоћи, у оквиру Регионалног стамбеног програма, Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 5 – сеоске куће из средстава која су обезбеђена из буџета Републике Србије, а на име контрибуције Републике Србије у реализацији Потпројекта 5 (у даљем тексту: Јавни позив), бити објављен дана 19. децембра 2016. године на огласним таблама општине Младеновац и месних заједница општине Младеновац и на интернет презентацији општине Младеновац и Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs.

 

Помоћ је бесповратна и одобрава се за решавање стамбених потреба избеглица које имају пријављено боравиште/пребивалиште на територији општине Младеновац кроз куповину сеоске куће са окућницом у маскималном износу до 1.170.241,35 РСД и доделу пакета помоћи (грађевински материјал и опрема у циљу побољшања услова живота) у максималном износу до 184.774,95 РСД, по породичном домаћинству. Изабрани корисник помоћи може додатно да учествује сопственим средствима у реализацији помоћи за решавање стамбених потреба у износу до 50% од износа намењеног за куповину сеоске куће са окућницом (у максималном износу до 585.120,675 РСД). Помоћ се додељује за куповину сеоске куће са окућницом која се налази на територији Републике Србије. Предметна сеоска кућа са окућницом мора бити уписана у катастру непокретности, без терета на објекту и земљишту и мора испуњавати основне услове за живот и становање.

 

Jавни позив траје од дана 19. децембра 2016. године до дана 02. фебруара 2017. године. Све информације у вези поменутог јавног позива заинтересована лица могу добити путем телефона: 011 8241 653 или код повереника за избеглице, адреса Јанка Катића бр.6 у Младеновцу канцеларија бр.11.