• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести
Огласи, тендери и конкурси
Обавештење о закљученом уговору - компјутерски софтвер
11. јун 2019.

Обавештење о закљученом уговору у преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку услуге одржавање извршних верзија програмских пакета (компјутерски софтвер), ПП-ЈН бр. 2.3/2019.

 
Обавештење о закљученом уговору - Израда геодетског елабората
10. јун 2019.

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:

 
Решење - избор пројеката цркава и верских заједница
05. јун 2019.

Решење о избору пројеката цркава и верских заједница пријављених на Јавни конкурс за доделу средстава из буџета градске општине Младеновац за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у 2019. години.

 
Оглас - издавање у закуп пословног простора
04. јун 2019.

Предмет јавног надметања је пословни простор - локал  бр. 4 у Ул. Централна бр. 3 у Великој Крсни, површине 31,35 m2, на коме Градска општина Младеновац има право коришћења и управљања.

 
Одлука о закључењу оквирног споразума - техничка документација водоводна мрежа
04. јун 2019.

Одлука о закључењу оквирног споразума у поступку јавне набавке мале вредности услуге израде техничке документације за изградњу и реконструкцију водоводне мреже у више месних заједница на територији ГО Младеновац, ЈНМВ 2.11/2019.

 
Обавештење о закљученом уговору - Партија 6
30. мај 2019.

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:

 
Одлука о додели уговора - израда геодетског елабората
29. мај 2019.

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке услуге израде геодетског елабората са КТП, елабората о геомеханичким радовима и идејног решења трансфер станице са рециклажним центром у Младеновцу - ЈНМВ бр. 2.16/2019.

 
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
29. мај 2019.

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:

 
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
29. мај 2019.

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:

 
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3
29. мај 2019.

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Страна 10 од 100