• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Пољопривреда
Задругари у општини Младеновац Штампа
08. јул 2016.
 

Председник градске општине Младеновац, Владан Глишић, разговорао је са члановима Задружног савеза Србије (ЗСС), око могућности за отварање подружнице савеза у Младеновцу.

Руководство ЗСС-а представило је свој план постављања организационе шеме задругарства који би у првом кораку превдвидео отварање подружница у 5 до 7 општина где већ постоје задруге, између осталог и у Младеновцу. Преко подружнице пољпоривредници би добијали информације као и обављали разговори са новим потенцијалним задругарима. Како су рекли, крајњи циљ Задружног савеза је утемељење широке организационе структуре кроз коју би се дистрибуирао новац, роба и информације.

Према општини Младеновац, чланови ЗСС-а су, у почетној фази своје стратегије, имали захтев за пословним простором у којем би радила подружница.

Глишић је рекао да је свестан свих мана и предности које карактеришу садашње стање задругарства у Србији, нарочито у Младеновцу. Он је рекао да је општина Младеновац отворена за све видове унапређења пољопривреде кроз задругарство али да се тај посао мора радити на здравим и одрживим основама. Догововорено је да се разговори са Задружним савезом наставе уз разраду конкретних предлога.