Документа

Правилник о јавним набавкама

Датум: . Објављено у Документа.

 Овим правилником ближе се уређује процедура планирања набавки, спровођење поступака јавних набавки и извршење уговора унутар градске општине Младеновац. Правилником се уређују учесници, одговорности, начин обављања послова јавних набавки у складу са  законом којим се уређују јавне набавке, а нарочито се уређује начин планирања набавки (критеријуми, правила и начин одређивања предмета јавне набавке и процењене вредности, начин испитивања и истраживања тржишта), одговорност за планирање, циљеви поступка јавне набавке, начин извршавања обавеза из поступка, начин обезбеђивања конкуренције, спровођење и контрола јавних набавки, начин праћења извршења уговора о јавној набавци.

Правилником се уређују и набавке добара или услуга или уступање извођења радова, на које се не примењују прописи којима се уређују јавне набaвке.


ПРЕУЗМИТЕ: ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПРЕУЗМИТЕ: ПРИЛОГ 1

ПРЕУЗМИТЕ: ПРИЛОГ 2

ПРЕУЗМИТЕ: ПРИЛОГ 3