Листа овлашћених службених лица у Управи градске општине Младеновац

Датум: . Објављено у Актуелности.

 

Листа овлашћених службених лица у управи ГО Младеновац

На основу члана 285. Закона о општем управном поступку ("Сл.лист СРЈ", бр.33/97 и 31/2001 и "Сл.гласник РС", бр.30/2010), лица овлашћена за решавање у управним стварима у Управи градске општине су:

 1. Мирјана Симовић 
 2. Биљана Јовановић 
 3. Гордана Миловановић
 4. Дијана Лазић Вулиновић
 5. Оливера Стојковић
 6. Мирела Пајић
 7. Катарина Стевановић
 8. Ана Јевтић
 9. Саша Миленковић
 10. Предраг Радовановић
 11. Драган Јевтић
 12. Милица Ристић
 13. Младен Милићевић
 14. Јелена Милашиновић
 15. Кристијан Јелача
 16. Душанка Обрадовић


На основу члана 285. Закона о општем управном поступку ("Сл.лист СРЈ", бр.33/97 и 31/2001 и "Сл.гласник РС", бр.30/2010), лица овлашћена за предузимање радњи у управном поступку до доношења решења у Управи градске општине су:

 1. Ана Ћосић
 2. Драган Ивановић
 3. Бора Велинов
 4. Јелена Митровић Срећковић
 5. Милан Радовановић
 6. Јелена Ивковић
 7. Никола Ђанковић
 8. Стеван Милојкић
 9. Ђорђе Кузмановић
 10. Маја Благојевић
 11. Златко Рогић
 12. Маја Анић

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ                      

НАЧЕЛНИК

Мирјана Симовић