Заменик председника Скупштине ГО

Датум: . Објављено у Локална самоуправа.

Председник Скупштине општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Заменик председника Скупштине општине бира се на исти начин као и председник Скупштине општине. Заменику председника Скупштине општине престаје мандат пре истека времена на које је изабран под истим условима као председнику Скупштине општине.

Заменик председника Скупштине општине може да буде на сталном раду у Општини.


Заменик председника Скупштине ГО Младеновац:

220616-dignjatovic
Душан Игњатовић

Рођен је 23.07.1974. године.

По занимању - Машински техничар. Говори енглески језик.

Запослен у ЈКП "Градска чистоћа" Београд већ двадесет година.

Заменик је председника Скупштине градске општине Младеновац у мандату 2016.- 2020. године.

Ожењен, отац је ћерке.

Члан је Социјалдемократске партија Србије.