Кабинет председника ГО

Датум: . Објављено у Локална самоуправа.

Кабинет председника Градске општине врши послове који се односе на:
- сазивање, припремање и одржавање колегијума председника Градске општине, комисија, савета, осталих стручних радних тела и других састанака председника Градске општине и заменика председника Градске општине;
- припрему материјала о којима одлучује председник Градске општине;
- припремање програма рада председника Градске општине и заменика председника Градске општине;
- евидентирање и праћење извршавања донетих аката;
- послове протокола председника Градске општине и заменика председника Градске општине;
- послове комуникације са јавношћу председника Градске општине и заменика председника Градске општине;
- друге послове у складу са законом и другим прописима.