Знаменитости

Датум: . Објављено у О Младеновцу.

manastirpavlovac

Непокретна културна добра на територији Градске општине Младеновац:

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА
Споменик културе

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА
Споменик културе

КУЛТУРНА ДОБРА
Споменици културе

ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Објекти сакралне архитектуре

Археолошка налазишта

Објекти народног градитељства