Употребне дозволе

Решење - "НАМА" Д.О.О.

Датум: . Објављено у Употребне дозволе.

Одељење за комуналне, урбанистичке, грађевинске и послове заштите животне средине. Решење бр. III-07-351-686/2022 од  1.7.2022. године.

Решење можете преузети овде.