Употребне дозволе

Решење - Кевкић Драган

Датум: . Објављено у Употребне дозволе.

Одељење за комуналне, урбанистичке, грађевинске и послове заштите животне средине. Решење бр. III-07-351-719/2022  од 15.7.2022. године.

Решење можете преузети овде.