Употребне дозволе

Решење - Спасојевић Славомир

Датум: . Објављено у Употребне дозволе.

Одељење за комуналне, урбанистичке, грађевинске и послове заштите животне средине. Решење бр. III-07-351-720/2022  од 8.7.2022. године.

Решење можете преузети овде.