Грађевинске дозволе

Решење - "DEMAKO-TRADE" Д.О.О.

Датум: . Објављено у Грађевинске дозволе.

Одељење за комуналне, урбанистичке, грађевинске и послове заштите животне средине. Решење бр. III-351-430/2022 од 6.5.2022. године.

Решење можете преузети овде