Локацијски услови

Решење - Градска општина Младеновац

Датум: . Објављено у Локацијски услови.

Одељење за комуналне, урбанистичке, грађевинске и послове заштите животне средине. Решење бр.III-07-350-276/2022 od 15.7.2022. године.

Услове можете преузети овде.