Локацијски услови

Решење - "НАМА"

Датум: . Објављено у Локацијски услови.

Одељење за комуналне, урбанистичке, грађевинске и послове заштите животне средине. Решење бр. III-07-350-323/2022 od 1.7.2022. године.

Услове можете преузети овде.