Локацијски услови

Решење - ЈП "Србијагас"

Датум: . Објављено у Локацијски услови.

Одељење за комуналне, урбанистичке, грађевинске и послове заштите животне средине. Решење бр. III-07-350-173/2022 od 15.7.2022. године.

Услове можете преузети овде.