ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку јавне набавке мале вредности добара - куповина канцеларијског материјала, ЈНМВ бр. 1.2/2020

Датум: . Објављено у Огласи, тендери и конкурси.

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку јавне набавке мале вредности добара -  куповина канцеларијског материјала, ЈНМВ бр. 1.2/2020

ПРЕУЗМИТЕ: ОБАВЕШТЕЊЕ