Актуелности

"Метропаркинг" и у Младeновцу

Датум: . Објављено у Актуелности.

Веће ГО Младеновац данас је једногласно и без расправе усвојило решење по којем се посао коришћења, уређења и одржавања јавних паркиралишта и јавних гаража поверава предузећу "Метропаркинг" д.о.о из Београда.

На данашњој седници, Веће градске општине Младеновац, једногласно је донело Решење о поверавању обављања комуналне делатности - коришћење, уређење и одржавање јавних паркиралишта и јавних гаража на територији градске општине Младeновац предузећу "Метропаркинг" д.о.о из Београда.

Како се наводи у образложењу, ово предузеће се једино јавило на расписани јавни конкурс од 12. августа 2011. године. Конкурсна комисија је спровела конкурс, разматрала конкурсну документацију и доставила је Већу извештај, те утврдила предлог - оцену понуде.

У предлогу се, између осталог, каже да се после стручне оцене понуде предлаже Већу градске општине Младеновац да се понуђачу "Метропаркинг" д.о.о. Београд повери посао обављања поменуте комуналне делатности. Против овог Решења може се изјавити приговор Већу градске општине Младеновац, у року од 8 дана од дана пријема.

На званичној Интернет презентацији, фирме "МЕТРОПАРКИНГ" д.о.о. Београд, наводи се да је предузеће основано 2005. године. Седиште је у Београду, а пословно ангажовање и делатност обавља у више градова на територији Републике Србије и држава у региону.

Предузеће обавља комплетну комуналну делатност уређења и одржавања јавних паркиралишта у општинама: Кикинда, Аранђеловац, Врњачка Бања, Лесковац, и Сокобања. Информациони система за контролу и наплату паркирања путем СМС-а имплементиран је у још три града: Херцег Нови, Зајечар и Смедеревска Паланка.

Ово је прво приватно предузеће у Републици Србији које обавља комплетну делатност из области паркинг услуга. Контролише укупно 4600 паркинг места, а тренутно има 130 запослених радника.