Актуелности

Веће о Туристичкој организацији

Датум: . Објављено у Актуелности.

На данашњој седници Већа, између осталог, усвојен је закључак којим се утврђује Предлог Одлуке о изменама Одлуке о оснивању Туристичке организације Младеновца.

Веће је данас расправљало се о следећим тачкама дневног реда :

1. Разматрање постављења Заменика начелника Управе градске општине Младеновац (по јавном огласу).

2. Предлог Закључка којим се утврђује Предлог Одлуке о изменама Одлуке о оснивању Туристичке организације Младеновца.

3. Предлог Закључка којим се утврђује Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Туристичке организације Младеновца.

4. Разно

У оквиру прве тачке, Веће је без расправе и једногласно донело Решење о постављeњу Стевана Милојкића из Младеновца за заменика начелника Управе градске општине Младеновац на период од 5 година, а по раније објављеном јавном огласу.

Веће је такође, једногласно, усвојило и предлоге одлука које се тичу Туристичке организације и то Предлог Одлуке о изменама Одлуке о оснивању Туристичке организације Младеновца, као и Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Туристичке организације Младеновца. Предлози ће бити прослеђени Скупштини на гласање.

У оквиру тачке Разно, Веће је једногласно донело Закључак којим се утврђује Предлог о потребама за постављање привремених објеката на подручју градске општине Младеновац у форми Предлога о изменама и допунама Плана постављања привремених објеката на јавним површинама на територији градске општине Младеновац.

Овим предлогом се утврђује потреба да се задрже постојећи мањи монтажни објекти површине до 30м2, формирани од готових типских елемената који су постављени у ранијем периоду, по раније издатим одобрењима, уз обавезно издавање новог одобрења за коришћење привременог објекта за период важности плана, односно до привођења простора намени. Корисници наведених привремених објеката, дужни су да у року од 30 дана од дана ступања на снагу плана, прибаве ново одобрење у складу са планом.

Наведени Закључак доставља се Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда и Секретаријату за саобраћај Градске управе града Београда на даљу надлежност.

Такође, у оквиру исте тачке, Веће је усвојило Закључак којим се утврђује  потреба да Повереништво за избегице Управе градске општине Младеновац прибави документацију у вези са донацијом монтажне куће величине 50 м2, коју је Дански савет за избеглице доделио интерно расељеном лицу, Бојану Гојковићу из Рајковца.