Актуелности

Одржана седница Привременог органа

Датум: . Објављено у Актуелности.

VGRB1

На 88. седници Привременог органа градске општине Младеновац, одржаној 13. јуна, усвојене су све тачке дневног реда.                                                                

Д Н Е В Н И  Р Е Д

1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О КОРИШЋЕЊУ ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ПЛАЋАЊА ОБАВЕЗА ИЗ БУЏЕТА  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ОБАВЕЗЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ИСПЛАТУ
3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДОДЕЉИВАЊУ НАГРАДА УЧЕНИЦИМА НОСИОЦИМА ДИПЛОМЕ "ВУК КАРАЏИЋ" И УЧЕНИЦИМА ГЕНЕРАЦИЈЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА
4. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У ВЕЗИ ПРЕКИДА У ВОДОСНАБДЕВАЊУ У МЗ ШЕПШИН СА ПРЕДЛОГОМ МЕРА ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ
5. РАЗНО