Актуелности

Дневни ред 3. седнице скупштине градске општине Младеновац

Датум: . Објављено у Актуелности.

На основу члана 80. Пословника Скупштине градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", број 10/20), сазива ce

ТРЕЋА СЕДНИЦA СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ, за 26.10.2020. године (понедељак) у простору Центра за културу и туризам, са почетком у 16,00 часова.


За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

2.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

3.ИЗВЕШТАЈИ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД:

- јануар -децембар 2019. иодине, са предлогом закључка

- јануар - јун 2020. године, са предлогом закључка

- јануар - септембар 2020. године, са предлогом закључка

4.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЧЕТВРТОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

5.РЕБАЛАНС 3. ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ, СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА

6.РЕБАЛАНС 3. ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕБАЛАНС 3. ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ, СА ПРЕДЛОЗИМА РЕШЕЊА

7.РЕБАЛАНС 3. ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ПИЈАЦЕ МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ, СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА

8.РЕБАЛАНС 2. ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СПОРТСКО РЕКРЕАЦИОНОГ ЦЕНТРА "ЉУБОМИР ИВАНОВИЋ ГЕЏА", МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ, СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА

9.РЕБАЛАНС 3. ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ, СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА

10. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ:

-Комисије за предлоге и притужбе

-Комисије за урбанизам, грађевинарство и комунално стамбене делатности

- Комисије за одређивање назива улица и тргова

- Комисије за родну равноправност

- Савета за праћење примене Етичког кодекса

11.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

 

У прилогу доставља Вам се материјал за предложене тачке дневног реда и записник са друге седнице Скупштине градске општине Младеновац.

Молим да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 8241-634.

 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

Број I-00-06-1-32/2020, 21.10.2020. године 

Председник

Гордана Димитријевић-Бјеличић