Образовање

Утврђена ранг листа студената за доделу стипендија

Датум: . Објављено у Образовање.

На основу члана 5. Одлуке о установљењу општинске стипендије за студенте ("Сл. лист града Београда", бр. 16/04, 35/04, 6/05, 45/07, 42/08 и 45/09), а у складу са Решењем о расписивању Конкурса за доделу стипендија студентима академских студија за школску 2009/2010 годину бр. II-4-06-3/896/2009 од 26.10.2009.године, Комисија за спровођење конкурса за доделу општинских стипендија за школску 2009/2010 годину, на седници одржаној 10.11.2009. године, утврђује следећу ранг листу.