Образовање

Ранг листа - стипендије

Датум: . Објављено у Образовање.

На основу члана 8. Одлуке о установљењу општинске стипендије за студенте ("Сл. лист града Београда", бр. 16/04, 35/04, 6/05, 45/07, 42/08, 45/09, 5/10 и 34/10), а у складу са Решењем о расписивању Конкурса за доделу стипендија студентима академских студија за школску 2010/2011 годину бр. II-4-06-3/978/2010 од 20.10.2010. године, Комисија за спровођење конкурса за доделу општинских стипендија за школску 2010/2011 годину, на седници одржаној 19.11. 2010. године, утврђује

Р А Н Г   Л И С Т У  

I Право на стипендију за школску 2010/2011 годину имају следећи студенти:
1. Павле Радовић, Медицински факултет Београд....................................... 14,67 бодова
2. Миљана Аризановић, Филолошки факултет Београд.............................. 14,64 бодова
3. Дуња Радојковић, Филолошки факултет Београд .................................... 14,58 бодова
4. Александар Ристић, Факултет примењених уметности.......................... 14,53 бодова
5. Јована Милосављевић, Рударско-геолошки факултет Београд............... 14,41 бодова
6. Иван Недић, Православно-богословски факултет Београд..................... 14,40 бодова
7. Ненад Ивановић, Филолошко уметнички факултет Крагујевац............. 14,37 бодова
8. Ивана Матијевић, Факултет примењених уметности Београд............... 14,24 бодова
9. Владан Танасијевић, Стоматолошки факултет Београд........................... 14,22 бодова
10. Милица Стајић, Филолошки факултет Београд...................................... 14,09 бодова
11. Вељко Кабадајић, Факултет организационих наука Београд................. 14,00 бодова
12. Марија Пауновић, Филолошки факултет Београд .................................. 13,93 бодова
13. Дуња Лукић, Биолошки факултет Београд............................................... 13,90 бодова
14. Немања Милисављевић, Факултет за спец. едук. и рехаб. Београд...... 13,88 бодова
15. Владимир Тагић, Факултет драмских уметности.................................... 13,80 бодова
16. Гордана Ризнић, Факултет организационих наука Београд, V; 9,90..... 13,79 бодова
17. Тијана Лазаревић, Географски факултет Београд, IV; 9,60..................... 13,79 бодова
18. Сузана Старчевић, Саобраћајни факултет Београд................................. 13,78 бодова
19. Љиљана Скробић, Факултет политичких наука Београд........................ 13,65 бодова
20. Катарина Вукићевић, Факултет организационих наука Београд .......... 13,64 бодова
21. Јелена Мијаиловић, Правни факултет Београд, IV; 9,38......................... 13,60 бодова
22. Јелица Давидовић, Саобраћајни факултет Београд, III; 10,00................ 13,60 бодова
23. Весна Николић, Филолошки факултет Београд, IV; 9,57........................ 13,59 бодова
24. Милица Вићентијевић, Стоматолошки факултет Београд, III; 9,44....... 13,59 бодова
25. Јелена Радовановић, Филолошки факултет Београд............................... 13,52 бодова
26. Милица Јовичић, Факултет музичке уметности Београд....................... 13,40 бодова
27. Зорана Милановић, Факултет ветеринарске медицине Београд........... 13,35 бодова
28. Марко Поповић, Правни факултет Београд.............................................. 13,33 бодова
29. Теодора Ђокић, Филозофски факултет Београд........................................ 13,29 бодова
30. Иван Ракић, Факултет организационих наука Београд ........................... 13,15 бодова
31. Иван Пејчић, Електротехнички факултет Београд, III; 9,75......................13,08 бодова
32. Данијела Соскић, Филолошки факултет Београд, III; 9,00........................13,08 бодова
33. Јована Нојић, Електротехнички факултет Београд, II; 9,57.......................13,07 бодова
34. Марија Трајковић, Електротехнички факултет Београд, II; 9,57...............13,07 бодова
35. Катарина Вујић, Факултет организационих наука Београд II; 9,55..........13,05 бодова
36. Милица Живојиновић, Филолошки факултет Београд..............................13,02 бодова
37. Марина Трајковић, Медицински факултет Крагујевац..............................13,00 бодова
38. Тамара Милетић, Факултет организационих наука Београд ....................12,91 бодова
39. Ана Јованчевић, Фармацеутски факултет Београд.....................................12,90 бодова
40. Милош Милетић, Факултет организационих наука Београд.....................12,86 бодова
41. Александра Папић, Правни факултет Београд............................................12,83 бодова
42. Марија Цесарац, Факултет организационих наука Београд ......................12,77 бодова
43. Ана Митрашиновић, Математички факултет Београд................................12,75 бодова
44. Милица Јанковић, Факултет организационих наука Београд ....................12,73 бодова
45. Јелена Јосимов, Географски факултет Београд, ..........................................12,70 бодова
46. Ангелина Филиповић, Фармацеутски факултет Београд .......................... 12,65 бодова
47. Жељко Жујевић, Архитектонски факултет Београд .................................. 12,63 бодова
48. Владан Вуловић, Математички факултет Београд...................................... 12,60 бодова
49. Никола Вишњић, Грађевински факултет Београд, III; 8,55........................ 12,57 бодова
50. Катарина Кети Захаријев, Архитектонски факултет Београд, II; 9,07....... 12,57 бодова
51. Александра Ковачевић, Филолошки факултет Београд.............................. 12,53 бодова
52. Никола Марић, Факултет организационих наука Београд.......................... 12,50 бодова
53. Филип Тагић, Филозофски факултет Београд, II; 8,83................................ 12,33 бодова
54. Марко Веселиновић, Грађевински факултет Београд II; 8,83..................... 12,33 бодова

 

II На утврђену ранг листу учесници конкурса могу поднети приговор председнику градске општине Младеновац у року од 10 (десет) дана од дана објављивања исте.

III Ранг листу објавити у локалним средствима јавног информисања и на огласној табли Управе градске општине Младеновац.

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ
ОПШТИНСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2010/2011. 

Број: III-08-67-496/2010, 19. 11. 2010.                                                                    

Председник
Душан Стојковић