logo

Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке

Измене и допуне конкурсне документације - изградња отвореног спортског терена за мале спортове у насељу "Тозино Воће"

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Г р а д Б е о г р а д

Градска општина Младеновац

Комисија за спровођење поступка јавне набавке

Број: 03.10.404-74/2019

Дана: 11.9.2019. године

 

             На основу члана 63. став 1. и члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована Решењем председника градске општине Младеновац бр. 03.10.404-74/2019 од 5.9.2019. године, врши:

 

 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку извођења радова на изградњи отвореног спортског терена

за мале спортове у насељу „Тозино воће“, ЈНМВ бр. 3.21/2019

 

            Комисија за спровођење предметног поступка јавне набавке, у поступку јавне набавке мале вредности извођења радова на изградњи отвореног спортског терена за мале спортове у насељу „Тозино воће“, ЈНМВ бр. 3.21/2019, која је дана 6.9.2019. године објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници градске општине Младеновац, врши измене и допуне конкурсне документације на следећи начин:

           

            „VIII Oбразац структуре цене (обазац бр. 2), мења се новим обрасцем из прилога ове измене и допуне конкурсне документације.“

 

II У свему осталом конкурсна документација се не мења.

  

            III Молимо понуђаче да своју понуду припреме у складу са овом изменом конкурсне документације, односно да у понуди доставе образац структуре цене из прилога.

            Уколико у међувремену неко од понуђача достави понуде по првобитној конкурсној документацији, исте се неће узети у разматрање.

            Комисија ће ценити само оне понуде које буду у складу са овом изменом конкурсне документације.

            Ова измена чини саставни део конкурсне документације.

  

Прилог: Нови образац структуре цене

ПРЕУЗМИТЕ : ОБРАЗАЦ

  • Датум креирања: .
Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2021.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Информације од јавног значаја: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.