Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке

ОДЛУКА о додели уговора о јавној набавци добара -куповина ротационих средстава

Датум: . Објављено у Огласи, тендери и конкурси.

ОДЛУКА о додели уговора о јавној набавци добара - куповина опреме за безбедност у саобраћају, ЈНМВ бр. 1.11/2019, за Партију 4 - Куповина ротационих средстава

ПРЕУЗМИТЕ :ОДЛУКА