Пољопривреда

Почела кредитна подршка Министарства пољопривреде

Датум: . Објављено у Пољопривреда.

Дејан Вићовац, члан Већа задужен за пољопривреду и привреду обавештава пољопривредне произвођаче да је почела реализација пројекта кредитне подршке Министарсва пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Кредити су динарски, а могу бити краткорочни на 12 месеци са грејс периодом од 12 месеци и дугорочни на 36 месеци са враћањем у једнаким месечним, тромесечним или шестомесечним ратама. У зависности од намене камата је на годишњем нивоу 4% или 6%.

Кредитна подршка је врста подстицаја којом се пољопривредним газдинствима омогућава олакшани приступ коришћењу кредита, и то за:

1) развој сточарства који обухвата и премију осигурања животиња прописану правилником;
2) развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства;
3) инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему.

Правилником о условима и начину остваривања права на кредитну подршку пољопривредницима  дефинисано је да се кредитна подршка остварује подношењем писменог захтева банци  уз достављање пратеће документације.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије потписало је дуговоре са 13 банака и 6 осигуравајућих кућа. Уговори су потписани са Комерцијалном банком, Прокредит банком, Банка Интезом, Креди – Агрикол банком, Ерсте банком, Hypo банком, Societe Generale банком, Opportunity банком, Сбербанком Србија, НЛБ банком, ОТП банком, Московском банком и Поштанском штедионицом, као и са осигуравајућим кућама ДДОР Нови Сад, Делта Ђенерали, Дунав осигурањe, Глобус, Триглав и Миленијум.

Право на кредитну подршку под условима утврђеним овим правилником остварују:

1) физичко лице - носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
2) предузетник;
3) правно лице, и то:
(1) земљорадничка задруга са најмање десет чланова задруге који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава као носиоци или чланови десет различитих регистрованих пољопривредних газдинстава;
2) ако је разврстано у микро или мало правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

Носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства остварују право на коришћење кредитне подршке ако:

1) су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са законом којим се уређује пољопривреда и налазе се у активном статусу;
2) испуњавају посебне услове у складу са овим правилником.


ПРЕУЗМИТЕ - ПРАВИЛНИКО УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ