Пољопривреда

Субвенције за бушење бунара до 500.000 динара

Датум: . Објављено у Пољопривреда.

Министарство пољопривреде субвенционише ископ и бушење бунара до 80% по дужном метру. Максимални износ средстава по поднетој пријави који може бити одобрен је 500.000 динара.

Пријавa на Конкурс подноси се закључно са 1.08.2018.године.

Средства за реализацију ових радова се обезбеђују из буџета Републике Србије у укупном износу до 22.000.000 динара и у висини учешћа до 80% по дужном метру ископа/бушења бунара без урачунатог пореза на додату вредност. Износ средстава који се одобрава је до 80% вредности по дужном метру ископа/бушења бунара, односно до 3.000 динара по дужном метру ископа/бушења бунара без урачунатог пореза на додату вредност.

Максимални износ средстава по поднетој пријави који може бити одобрен је 500.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност.

Пријавa на Конкурс подноси се закључно са 1.08.2018. године.


ПОГЛЕДАЈТЕ : ТЕКСТ КОНКУРСА