Potvrda o izbornom pravu

Datum: . Objavljeno u Бирачки списак.

Odeljenje za opštu upravu

Potrebna dokumentacija:
- Lična karta ili drugi važeći dokument sa JMBG

Napomena:
Potvrda o izbornom pravu izdaje se samo za osobe koje se nalaze u biračkom spisku Gradske opštine Mladenovac

Mesto dobijanja potvrde:
Zgrada Opštine Mladenovac, Janka Кatića 6, kancelarija 11

Telefon za informacije: 8241-653

Radno vreme sa strankama: 07.30-15.30