Upis u matičnu knjigu rođenih državljana Republike Srbije rođenih u inostranstvu

Datum: . Objavljeno u Матичне књиге.

Sekretarijat za upravu Gradske uprave Grada Beograda
Odsek za lična stanja, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Mladenovac

Potrebna dokumentacija:
- Zahtev u slobodnoj formi
- Izvod inostranog organa na međunarodnom obrascu ili propisno legalizovan i preveden od strane ovlašćenog sudskog tumača
- Izvod iz matične knjige venčanih za roditelje, ako je dete rođeno u braku, odnosno izvod iz matične knjige rođenih za majku, ako je dete rođeno van braka
- Uverenje o državljanstvu za roditelje, odnosno roditelja
- Uverenje o prebivalištu (izdato od Policijske uprave za Grad Beograd, Ljermontovljeva 12a)
- Po potrebi, i druga dokumenta
- Dokaz o uplaćenoj taksi

Republička administrativna taksa

Mesto predaje dokumentacije:
Uslužni centar, prizemlje

Mesto rešavanja predmeta:
Uslužni centar, prizemlje

Telefon za informacije: 8241-690

Radno vreme sa strankama: 07.30-15.30